Programas e actividades

Pestanas principais

neurorehabilitación definiuna a Organización Mundial da Saúde (OMS) como "un proceso activo polo cal o individuo con discapacidade por enfermidade ou lesión consegue a recuperación completa ou, no seu defecto, o máximo desarrollo do seu potencial físico, psíquico e social, para integrarse da mellor maneira no seu entorno. É un proceso adaptativo e dinámico, dirixido a mellorar o nivel de independencia e de calidade de vida do enfermo".

As patoloxías neurodexenerativas son unha das principais causas de discapacidade física e, na nosa provincia, Ourense, aumentan co paso dos anos debido tamén ao incremento do envellecemento da poboación.

Programa de Traballo Social

O obxectivo deste programa é valorar os aspectos bio-psico-sociais que se ven afectados dende que unha persoa recibe o diagnóstico dunha enfermidade neurodexenerativa. A partir de aí e, tendo en conta as demandas que plantee, potenciaranse as capacidades persoais de cada usuario/a, fomentando a súa autonomía e dándolle estratexias para afrontar as novas situacións.

  • Atención directa e apoio social continuado, visitas domiciliarias, tramitación de recursos sociais, xestión de axudas técnicas, actividades de ocio e tempo libre...

Subprograma de Voluntariado: Coordinación dun voluntariado específico que colabora co proxecto de AODEM: apoio no Centro de Rehabilitación, acompañamento de usuarios/as, apoio en tarefas auxiliares ou de xestión, campañas de difusión, visibilización e sensibilización, etc.

Subprograma de ocio e tempo libre adaptado: actividades de ocio e tempo libre que lle ofrecen aos usuarios/as un cambio na súa rutina de vida e ás familias/coidadores tempo para sí mesmos.

 

Programa de Psicoloxía Clínica

Neste programa a intervención psicolóxica faise a nivel individual, parella e/ou familiar e ten como finalidade ofrecer aos usuarios/as e/ou familiares recursos e estratexias de actuación para que saiban manexar as reaccións máis comúns que experimentan despois do diagnóstico da enfermidade: ansiedade, tristeza, "dor" pola perda de funcións, incertidume, continuas dúbidas, etc.

  • Información, asesoramento, terapia, estimulación neurocognitiva…

 

Grupo de Axuda Mutua (GAM): Lugar de encontro donde se traballan a nivel grupal todos aqueles temas relacionados con proceso da enfermidade e que son de interés para os participantes. A comunicación permite enriquecerse e axudarse coas experiencias mutuas.

 

Programa de Fisioterapia

 

Diríxese a habilitar, cos medios axeitados, a aquelas persoas que non poden recuperar espontaneamente a súa capacidade física, así como a fomentar e desarrollar estratexias para conseguir a máxima independencia funcional. Tratamento individualizado.

  • Masoterapia, kinesioterapia, electroterapia, termoterapia, mecanoterapia, etc.

Estos tratamentos lévanse a cabo no Centro de Rehabilitación de AODEM. Un centro de 125m² totalmente adaptado e equipado con todo o material necesario.

  • Taller de hidroterapia en Spa: Sesións grupais en piscina adaptada. Mércores de 13H a 15H. Obxectivos: favorecer a respiración e a circulación sanguínea, producir un efecto de relaxación en músculos, e no medio acuático reducir o impacto do movemento das articulacións, o que permite aumentar a forza muscular e traballar o equilibrio.

 

Programas en colaboración con DISCAFIS-COGAMI 

AODEM pertence como membro fundador á Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos de Ourense "DISCAFIS - COGAMI. Así, os socios/as de AODEM que o necesiten, poden acceder aos programas da Federación, que son:

  • Logopedia
  • Transporte Adaptado
  • Banco de Axudas Técnicas
Galego

Comparte este artículo