Política de Privacidade

Pestanas principais

Toda a información recollida no website www.aodem.com é totalmente anónima e o seu uso é sobre todo para labores de marketing e de estatísticas tecnolóxicas.

Tratamento dos datos de carácter persoal.

A Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, ELA, Parkinson y Otras Enfermedades Neurodegenerativas (AODEM) é unha entidade sen ánimo de lucro declarada de utilidade pública con domicilio en Rúa Recaredo Paz nº 1 – Ourense, con CIF nº G32209983, correo electrónico aodem@hotmail.es e teléfono 988 252 251.

De acordo coa normativa vixente en materia de Protección de Datos así como en materia de servizos de sociedade da información e de comercio electrónico, o usuario acepta que os datos persoais aportados a través do website www.aodem.com , ou calquera outro, a AODEM sexan incorporados aos arquivos de titularidade da mesma empresa, coa finalidade dunha prestación de servizos adecuada de cara aos nosos usuarios, para fins internos de AODEM e para manter informados aos nosos usuarios. En caso de comunicacións comerciais, o usuario presta o seu consentimento para o envío de información comercial a través de Internet.

AODEM comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e o do seu deber de tratalos con confidencialidade, e asume, a estes efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e demais lexislación aplicable.

O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose AODEM o dereito a excluír os servizos rexistrados a todo usuario que facilitara datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en dereito.

Calquera usuario rexistrado pode en calquera momento exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación u oposición, mediante petición escrita dirixida a AODEM, en Rúa Recaredo Paz nº 1, 32005 - Ourense.

Galego

Comparte este artículo